5651 Yasal Loglama

5651 Sayılı Kanun

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun, 23 Mayıs 2007 tarihinde 26530 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir ve 2008 yılında kapsamı genişletilmiştir.

5651 sayılı kanunun amacı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Kanun kapsamında yasal yükümlülük gerektiren tedbirler, gerçek veya tüzel kişilerin siber alanda maddi manevi çıkarlarını korumaktadır.

Kanun yükümlülüğü internet paylaşımı sağlayan işletme ve kurumlar tarafından yerine getirilmediği taktirde, işletmelere ve son kullanıcılara maddi ve idari para cezaları uygulanabilmektedir. Ayrıca kamu kurumları ve işletmeler için prestij kaybına da sebep olmaktadır.

5651 Kanun Kapsamı

5651 sayılı kanun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, kablolu veya kablosuz bağlantı ile bünyesindeki interneti toplu olarak müşterilerinin veya çalışanlarının kullanmasını sağlayan kurum ve işletmelerin yasal olarak yerine getirmekle yükümlülükler bulunmaktadır. 

Kanun; ücretli veya ücretsiz ayrımı olmadan, birden fazla kullanıcıya toplu internet kullanımı sağlayan kafe, restoran, internet kafe, üniversite, otel, alışveriş merkezi, fabrika ve KOBİ’ler gibi tüm işletme, kurum ve kuruluşları kapsar. Müşterilerine internet hizmeti sunan işletmeler ve çalışanlarına şirket içerisinde internet hizmeti sunan firmalar da kanun kapsamındadır.

Kanun uyarınca işletmeler; iç ağlarında dağıtılan IP adreslerini, internet kullanımının başlama ve bitiş tarih ile saatini, bu IP adreslerini kullanan cihazların MAC adresini gösteren bilgileri elektronik ortamda sistemlerine kaydetmekle yükümlüdür. Bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini zaman damgası (hash) ile koruyarak geriye dönük bir yıl süre ile saklamak ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Zaman damgası; elektronik ortamda log, doküman ve sözleşme gibi elektronik verilerin, belirli bir zamandan önce var olduğunu kanıtlamak için kullanılır.

5651 Loglama Nedir?

5651 sayılı kanuna göre loglama (kayıt altına alma); internet erişimi sağlayan işletme ve kurumların sunduğu internet hizmetinin kimler tarafından ve ne amaçla kullanıldığının kayıt altına alınmasıdır. 5651 sayılı yasa ile birlikte, toplu internet hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler için loglama işlemi zorunlu hale gelmiştir.

Loglama ile; toplu kullanıma sunulan internet üzerinden işlenen siber suçlar ve yasa dışı işlemler, yasalara aykırı içeriklerin engellenmesi, bu işlemlerin kimler tarafından, hangi zaman aralıklarında ve nereden yapıldığı kolayca tespit ve takip edilebilmektedir. İnternet erişimi sağlayan işletme ve kurumlarda loglama sisteminin kullanılmaması durumunda, herhangi bir kullanıcının internet ortamında işlemiş olduğu suçtan dolayı suçu işleyen kişinin kaydı tutulmadığı için o kurum sorumludur.

İşletmenizdeki internet trafiği Soly Hotspot tarafından loglanır ve kanuna uygun şekilde BTK zaman damgasıyla imzalanır. Bu loglar tarafımızca bir yıl süreyle saklanır. Sizin için saklanan yasal loglara istediğiniz zaman panel üzerinden erişebilir, indirebilir ve yetkililerle paylaşabilirsiniz.

Soly Hotspot ile işletmenizdeki interneti loglayın
Güvenli internet ile müşterilerinizi koruyun
Kanuna uygun internet hizmetinden yararlanın

Log Kaydı Saklama Süresi

Resmi Gazete’de yayınlanan 5651 kanun gereğince; internet paylaşımı sunan işletme ve kurumların, internet kullanıcılarının yaptıkları işlemlere ait logların (kayıtların) saklanma süresi 2 (iki) yıl olarak belirlenmiştir. Saklı tutulan bu log dosyaları, son iki yılı kapsayacak şekilde ve günlük olarak saklanacaktır. Günlük olarak tutulması gereken dosyalarının içeriğinde kayıt altında olması gerekenler ve detayları ile ilgili açıklamalar, kanun maddelerinde ve yönetmeliklerinde açık bir şekilde belirtilmiştir.